Nye eller suspenderede
ejendomsvurderinger?

Alle svarene finder du hos os…

Rafn Group

Fejlmargin på 29%

Nye ejendomsvurderinger

Træfsikkerheden for de nye ejendoms-vurderinger på ejerboliger er beregnet til ca. 71% i en manuel kontrol. Den store fejlmargin er større end det 20% store spænd, der normalt anses som acceptabelt for nye ejendoms-vurderinger, hvilket skatteminister Morten Bødskov erkender i et skriftligt svar til skatteudvalget. Hvordan træfsikkerheden bliver ift. de nye ejendomsvurderinger på erhvervs-virksomheder og lejeboliger, er fortsat usikkert og vanskeligt.

Grundejere må selv klage

Erhvervsvirksomheder og lejeboliger får ikke automatisk tilbagebetaling

Skatteministeren har i et nyt lovforslag lagt op til, at der alligevel ikke bliver tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat til erhvervs-virksomheder (herunder også andels- og lejeboliger). Oprindeligt skulle tilbagebetalingen være i størrelsesordenen 4-5 mia. kr. En af metoderne til at fastsætte de nye grundværdier for erhvervsvirksomheder var bl.a. grund-residualmetoden, men den blev i sidste øjeblik forkastet og VUPTI – så sparede myndighederne et mia. beløb i tilbagebetaling af ejendomsskat. Skatteministeriet vurderer, at omkostningerne og risiciene ved at etablere nyt system for erhvervsejendomme er for tunge ift. det for-ventede tilbagebetalingstilbud. Eneste lyspunkt er at I nu kan klage over de gamle suspen-derede ejendomsvurderinger allerede fra 1. halvår af 2021.

Få vished om jeres ejendomsvurdering

Lad vores specialister hjælpe jer

Ejendomsvurderingerne har været suspenderet siden 2013, men nu kan borgere igen klage over de gamle vurderinger (erhvervsvirksomheder, andel- og lejeboliger). Ejerne af erhvervsejendomme betaler alene i 2020 11,5 mia. kr. i ejendomsskat, og det vurderes at mange af de suspenderede vurderinger i perioden fra 2013-2019 med fordel kan påklages. Vi er et team med 18 års erfaring indenfor vurderingsområdet – lad os kontrollere og gennemgå jeres muligheder.

Kontakt Info

Kontakt Salgschef Allan Ipsen på 49 49 60 10 for en samtale eller et uforpligtende møde om muligheden for at vores eksperter kan hjælpe din virksomhed eller organisation med at spare skat.

Telefon

82 82 60 10

Adresse

Taxera A/S (Rafn Group)
Rismøllegade 52, 8930
Randers NØ

CVR 41 89 53 57

Email

info@taxera.dk